PŁATNOŚCI

   

 • Płatność zaliczki  za obóz w wysokości 400 zł należy dokonać w ciągu 7 dni od wysłania formularza rezerwacji. Będzie ona potwierdzeniem dokonanej rezerwacji
 • Pozostałą kwotę należy wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem danego obozu
 • Wpłat można dokonywać:
  – przelewem internetowym na nasze konto bankowe:
  Bank Millenium RADSAS-SPORT Radosław Sąsiadek,
  ul. Pilotów 19F/8 80-460 Gdańsk,
  Nr rachunku: 80 1160 2202 0000 0001 3648 0110;
  W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, wybrany obóz, turnus, miejsce, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna

– gotówką w siedzibie firmy – ul. Pilotów 19F/8 80-460 Gdańsk (prosimy o uprzednią informację telefoniczną, gdyż nie zawsze można kogoś spotkać)

 • Opłaty dodatkowe: transport zbiorowy (patrz zakładka „Transport”), atrakcje (jeżeli takie występują) oraz wycieczki fakultatywne
 • Firma Radsas Sport wystawia faktury VAT
 • Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę, prosimy wypełnić poniższy formularz:
 • Formularz - kliknij, by rozwinąć

Informacje dodatkowe

 •  Numery kontaktowe: 513 726 102 lub 510 073 356
 • Każdy obóz jest w odpowiednim czasie zgłoszony do ośrodków nadzorujących: Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu
 • Firma Radsas Sport jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pon nr 455 (więcej w zakładce Kontakt)
 • Firma Radsas Sport jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (więcej w zakładce Kontakt)
 • Podczas obozu dzieci mają zapewnioną opiekę medyczną (pielęgniarka na terenie ośrodka, służby medyczne w najbliższej miejscowości), strzeżone kąpieliska (Ratownicy WOPR)
 • Każdy uczestnik obozu jest objęty ubezpieczeniem NNW
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC (500 tyś. zł)
 • W czasie trwania obozu na naszej strony znajdują się numery telefonów do kierowników, koordynatorów oraz wychowawców, by mogli Państwo bezpośrednio się z nami kontaktować
 • W przypadku rezygnacji z obozu do 30 dni przed imprezą zwracamy Państwu całą kwotę pomniejszoną tylko o zaliczkę.
 • W przypadku rezygnacji z obozu na 14 do 30 dni przed imprezą zwracamy połowę wpłaconej kwoty (pomniejszonej o zaliczkę)
 • W przypadku rezygnacji z obozu na 1 do 13 dni przed imprezą zwracamy Państwu 40% wpłaconej kwoty (pomniejszonej o zaliczkę)
 • Jeżeli rezygnacja nastąpi w dniu wyjazdu, zwracamy Państwu 20% wpłaconej kwoty (pomniejszonej o zaliczkę)
 • Do dnia 15. czerwca należy pobrać i wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu.

Wstecz Powrót do wyboru obozu