Transport własny

przyjmowanie uczestników w godz. 14:00-15:30

odbiór uczestników do godz. 12:00

*** Obóz Górach, w Zakopanem – odbiór uczestników do godz. 9:30

Transport zbiorowy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem transportu zbiorowego (poniżej)!

Poniżej dostępne są ceny i szczegóły  transportu zbiorowego dla poszczególnych miast i ośrodków.

*** Cena transportu dotyczy wpłaty na 31 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po tym terminie cena jest ustalana indywidualnie. Jest to uwarunkowane polityką cenową przewoźników kolejowych.

*** W przypadku transportu pociągiem PKP poinformujemy Państwa (wiadomością SMS na numer podany w formularzu rezerwacji) nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie uczestnik ma stawić się na stacji, numer danego pociągu i w numer wagonu, w którym będzie jechał.

Kaszuby - Wiele 25.06 - 1.07.2017

Kaszuby - Wiele 01.07-07.07.2017

Kaszuby - Wiele 07.07-16.07.2017

Kaszuby - Wiele 30.07-08.08.2017

Kaszuby - Wiele 08.08-13.08.2017

Góry - Zakopane 25.06 - 04.07.2017

Warmia - Olsztyn 4.07 - 13.07.2017

Mierzeja - Jantar 13.07 - 22.07.2017

Morze - Kołobrzeg 2.08 - 11.08.2017

Regulamin

REGULAMIN TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 • Uczestnicy zawsze podróżują pod opieką opiekuna.
 • Transport odbywa się pociągami PKP i autokarami lub busami (w przypadku mniejszej ilości osób).
 • Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez Służby drogowe.
 • Uczestnicy wybierający transport łączony zobowiązani są do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi (ważnej legitymacji szkolnej). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa na Uczestniku.
 • Organizator w przypadku transportu pociągiem PKP poinformuje opiekuna nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie ma stawić się na stacji, numer danego pociągu i w numer wagonu, w którym będzie jechał jego podopieczny.
 • Na stacjach pośrednich opiekun jadący z dziećmi na danej trasie czeka, w trakcie postoju pociągu na stacji, na dosiadających się uczestników przy pierwszych drzwiach wagonu patrząc od czoła pociągu. Numer wagonu otrzymują Państwo w wiadomości sms. Opiekun jest ubrany w odzież z logo firmy oraz posiada dokładny wykaz uczestników jadących daną trasą.
 • Adekwatna sytuacja będzie w drodze powrotnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów dotyczących transportu. O zmianach Organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na autokar/bus/PKP
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zbiórki.
 • Organizator zapewnia transport z danego miasta po zgłoszenia się grupy co najmniej 5 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, odwołanie połączeń, zmiany rozkładu jazdy połączeń realizowanych przez PKP.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom w drodze powrotnej z Imprezy suchy prowiant oraz napój (jeżeli przewidywany czas podróży wynosi więcej niż 4 godziny).
 • Uczestnicy cierpiący na chorobę lokomocyjną zobowiązani są do wzięcia odpowiednich leków przed podróżą oraz posiadania ich na drogę powrotną.