Transport na obozy

Transport własny

przyjmowanie uczestników w godz. 14:00-15:30

odbiór uczestników do godz. 12:00

*** Obóz Górach, w Zakopanem – odbiór uczestników do godz. 9:30

Transport zbiorowy