Wypełnij zgłoszenie poniżej, a na podany adres e-mail prześlemy szczegóły wybranej
przez Ciebie oferty wraz z kalkulacją dla określonej liczby uczestników i wybranych atrakcji.

W formularzu możesz również zgłosić transport, zmiany w programie Zielonej Szkoły lub wybrać atrakcje

Wybrana Zielona Szkoła

Liczba dni: 12345

Przewidywany termin:

Liczba uczestników

Liczba opiekunów

Wiek uczestników

Imię i nazwisko zgłaszającego

Adres email (na ten adres otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia)

Telefon kontaktowy (wymagane) (format 123 - 456 - 789)
- -


Nazwa szkoły


Czy chcesz zamówić również transport?
nietak

Wpisz adres rozpoczęcia/zakończenia zielonej szkoły, jeżeli jest inny niż adres szkoły

Informacje dodatkowe / Uwagi


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Radsas Sport.

(Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Radsas Sport.)


* Ceny imprez nie zawierają kosztów transportu, gdyż jest on uzależniony od liczby uczestników oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia.

* Realizujemy również imprezy z transportem organizowanym przez zleceniodawcę.

* Ceny zostały skalkulowane dla około 45 osób. Poszczególne ceny obejmują koszt wyszczególnionych świadczeń na jednego uczestnika.

* Na 15 płatnych osób uczestnictwo 1 opiekuna jest bezpłatne.

 

Wstecz